آینده بافت تاریخی یزد روشن است

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی یزد، میر محمدی استاندار یزد در سخنان خویش بودجه تخصیصی برای بافت های تاریخی استان، بخصوص یزد را محدود دانسته و افزود در این شرایط با گرایش مثبت گردشگران، ما در استان با کمبود امکانات روبروخواهیم بود. متولیان امر باید با دور اندیشی مبحث گردشگری را دنبال کنند و امیدواریم زمینه جذب گسترده گردشگران داخلی و خارجی فراهم آید.

مدیر کل میراث فرهنگی یزد با ارایه گزارشی از عملکرد استان در موضوعات میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری،مشکلات بافت تاریخی را به ترتیب ذیل برشمرد:1-قانون گریزی2-تخلف موردی نهادها و اشخاص3-دامنه گستره بافت4-عدم حصول به راهکار مشخص و بهترین گزینه افزایش آگاهی و برخورد با متخلفان است.

شرافت از لزوم لغو سریع مصوبه طرح جامع حفاظت،جلب مشارکت عمومی،حمایت حقوقی از طرف مراجع قانونگزاری و تکمیل و ارسال پرونده نهایی ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد نیز سخن به میان آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ،اعضاء شورای بافت نیز نظرات خود را اعلام نمودند،که از جمله دکتر ماندگاری با کاربردی بودن فرهنگ حفاظتی منطقه گرم و خشک ،شاهد ماجرا را بافت تاریخی یزد دانسته،بررسی اهمیت پروژه و سابقه آنرا بهترین مبداء کار حفاظتی مطرح کرد.

شهردار یزد خواستار ارایه برنامه احیاء بافت شده و از هزینه کرد 5% بودجه شهرداری یزد، در بافت تاریخی خبر داد. بابایی معاون استاندار از اولویت تعامل با بخش خصوصی گفت و سید حسینی معاون عمرانی یزد نیز با ملموس دانستن نگاه میراثی و گردشگری دستگاهها، خواستار جبران اتفاقات ناخوشایند سالهای گذشته شد.

دکتر حنا چی خواستار رعایت کمربند اطراف شهر شد و ابراز خوش بینی کرد که به زدی خبر ثبت جهانی بافت یزد را از رسانه های مردمی کشور بشنویم.

دکتر ایروانی از نگاه جدید به سازه خشتی در جهان و تقاضای به روز رسانی این نوع معماری را در ایران مطرح کرد. ساطانی فر ریاست سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور آینده بافت تاریخی را روشن دانسته،خواهان گسترش کارکرد شوراهای شهر و روستا سراسر کشور در حفظ مواریث فرهنگی شده و از سرمایه گزاران بخش خصوصی دعوت به تعامل در بخش گردشگری کرد.

معون رئیس جمهورپ با درخشان خواندن آینده صنعت گردشگری در جهان،تامین زیر ساخت های حمل و نقل،سرمایه گزاری و خدمات سفر را اولویت سازمان دانست.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه