اتهامات مدیران قبلی میراث فرهنگی در صورت اثبات باید پیگیری شوند

– گروه مجلس: نایب رئیس فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس با اشاره به برخی بحث ها و حرف ها که درباره تخلفات مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی مطرح است، گفت: اگر یقین وجود داشته باشد که اتفاقی افتاده است، باید موضوع بررسی و پیگیری شود.

یک سالی از رفتن مدیران نزدیک به محمود احمدی نژاد از سازمان میراث فرهنگی می گذرد. مدیران جدید سازمان میراث فرهنگی در دولت تدبیر و امید بارها در اظهارات خود از تخلف ها و ضررهای مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی سخن گفته اند. به گفته کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی و گردشگری بیشترین ضرر در دوران مدیریت بقایی به سازمان میراث فرهنگی وارد شد، اما بعد از تغییر دولت، تاکنون هیچگاه بحث های مربوط به تخلفات مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی بررسی و پیگیری نشده است.

ایرج ندیمی، نایب رئیس فراکسیون میراث فرنگی و گردشگری مجلس در گفت و گو با خبرگزاری CHN با اشاره به این موضوع گفت: اگر یقین وجود داشته باشد اتفاقی افتاده است باید موضوع را پیگیری شود. اما تاکید می کنم که این موضوع مشروط به یقین است نه به حرف.

نماینده لاهیجان در ادامه تصریح کرد که «اگر یقین پیدا کردیم که موضوع واقعیت دارد، می توانیم بر اساس اسناد موضوع را به سه روش پیگیری کنیم. یکی ردیابی موضوع از طرق اداری و مدیریتی است. بحث دوم پیگیری موضوع از راه انتظامی و امنیتی است و راه سوم نیز از طریق قضایی است. باید ببینیم این موضوع به کدام قسمت مربوط می شود تا متناسب با آن تصمیم گیری کنیم.

او در پاسخ به این سوال که آیا فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد یا نه؟ گفت: در هیات رئیسه فراکسیون میراث فرهنگی بحثی در این باره نشده است. شاید به این دلیل که موضوعی به فراکسیون ارجاع نشده است. اگر از طرف مردم یا مسئولان مطلبی به ما ارجاع شود ما در خدمت هستیم. اما تاکنون ارجاع اداری و حقیقی و حقوقی در این باره نداشته ایم.

نایب رئیس فراکسیون میراث فرهنگی مجلس درباره جریان انتقال سازمان میراث فرهنگی از تهران به استان های دیگر و ضررهایی که به این دلیل به سازمان میراث فرهنگی و برخی اسناد این سازمان وارد شد، چنین گفت: درباره حراست سه عنوان داریم. فیزیکی، شخصیت ها و اسناد. موضوع حراست یک مسئولیت جمعی است. در بخشی از سرمایه ها و داشته های یک مجموعه سرمایه هایی منقول و غیر منقول هستند. سرمایه های انسانی در هر سازمان به خودی خود یکی از سرمایه های بسیار مهم محسوب می شوند.

او ادامه داد: علاوه بر این که اسناد و مدارک نیز مثل ساختمان ها و بقایای فرهنگی داشته های یک مجموعه هستند. این که چگونه باید نگه داری شوند که مورد سو استفاده قرار نگیرند و یا از بین نروند، امری است که مجموعه های مختلف درگیر آن هستند و وظیفه دارند از آنها حفاظت کنند. نمی توان شک کرد که داشته های حکومت ثروت به حساب می آیند و آدم ها نیز جز این داشته ها هستند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه