استرداد 10 هزار اثر باستانی غارت شده نازی‌ها به یونان

آلمان بیش از 10 هزار اثر باستانی از عصر نوسنگی را که درجنگ دوم جهانی از موزه‌های یونان غارت شده بود، به این کشور بازگرداند.

به گزارش "کازیمیرینی" از یونان مجموعه بزرگی از آثار باستانی یونان که درجریان جنگ دوم جهانی توسط ماموران آلمان نازی غارت شده و به موزه‌ای در آلمان به نام- Pfahlbaumuseum - منتقل شده بود، پس از 100سال به یونان بازگردانده شد.

طبق همین گزارش باستان شناسان این آثار را درمنطقه "تسلا " واقع در یونان کشف کرده بودند .درجریان این کاوش‌ها باستان‌شناسان قطعات متعددی از صدها کوزه، ابزارهای سنگی ونیز ابزارهایی از جنس سنگ‌های سیاه آتشفشانی وتیغه‌های سنگی و استخوانی و ابزارهایی دیگر ازاین دست بود.

این آثار همان زمان تحت نظارت و سرپرستی "آلفردروزنبرگ" از ماموران عالرتبه دستگاه تبلیغاتی هیتلر درسال 1941 به آلمان منتقل شد.به تصور اینکه این آثار برای اثبات ایدئولوژی نژادپرستانه آن‌ها قابل استناد است.

این آثار درمجموعه‌ای از سوی مقامات رسمی آلمان طی مراسمی رسمی باحضور مقامات یونان از جمله وزیر فرهنگ و کنسولگری تسلای و نیز سفیرآلمان در آتن و" گونتر شوبل" مدیر موزه مربوطه - Pfahlbaumuseum - درآلمان به یونان تحویل داده شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه