بازرسی مشترک معاونت گردشگری و سازمان هواپیمایی کشور کلید خورد

- گردشگری - نظر به تاثیر کیفیت، کمیت و مدیریت صحیح امکانات حمل ونقل هوایی در تعیین نرخ بسته های سفر دفاتر خدمات مسافرتی، ناظرین اداره کل نظارت ارزیابی خدمات گردشگری به همراه بازرسین سازمان هواپیمایی کشور، ارزیابی مشترک دفاتر خدمات مسافرتی استان های گردشگرپذیر را در دستور کار قرار خواهند داد.

با توجه به اینکه اجرای کلیه تعهدات دفاتر خدمات مسافرتی درکسب رضایتمندی گردشگران تاثیر بسزایی خواهد داشت؛ لذا تیم بازرسی مشترک در تلاش خواهند بود تا با ورود به دفاتر خدمات مسافرتی استان های گردشگر پذیر همانند اصفهان، فارس، خراسان رضوی، تهران و یزد ضمن بررسی قراردادهای منعقد شده، چگونگی تامین مراکز اقامتی و نیز راهنمای تور، انتخاب ایرلاین، رزرو بلیت وصندلی پروازها را نیز در دستور کار قرار دهند.

گفتنی است گروه های نظارتی مشترک گفته شده از دی ماه جاری لغایت اسفند ماه جهت تامین رضایتمندی گردشگران نوروز 94 به استان های گردشگرپذیر کشور اعزام خواهند شد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه