خط چشم گربه ای یکی از روش های محبوب خانم ها در کشیدن خط چشم است ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که همیشه یک مدل خط به همه چشم ها برازنده نیست و بهتر است بسته به شکل چشمانتان بهترین روش کشیدن این مدل خط چشم را برگزینید.

خط چشم گربه ای یکی از روش های محبوب خانم ها در کشیدن خط چشم است ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که همیشه یک مدل خط به همه چشم ها برازنده نیست و بهتر است بسته به شکل چشمانتان بهترین روش کشیدن این مدل خط چشم را برگزینید.

نکته: طبیعی است که ممکن اسست شکل چشمان شما ، شامل گروه های مختلف زیر شود. تکنیک های پیشنهاد شده را با هم ترکیب کنید تا مدل خط چشم مخصوص خود را بیابید.

چشمهای رو به پایین

f68rm727aljx7f4aek2a
خط چشم گربه ای برای این مدل چشم بسیار خوب عمل می کند. به گزارش پرشین وی دنباله خط چشم در قسمت بیرونی پلک را گردتر بکشید تا همانند شکل خط ضخیم تری در آن قسمت داشته باشید. این مدل را بدین صورت بکشید: به جای آنکه خط را از روی شکل اصلی چشم دنبال کنید، نقطه ایده ال را برای انتهای خط مشخص کرده و سپس خط بالایی را به آن متصل کرده و سپس خط پلک پایینی را به آن وصل کنید. این خط ضخیم تر از مدل های دیگر دیده خواهد شد و ظاهری شبیه مثلت به دست می آید.

چشم های رو به بالا

5wkbw44qadk6qp9yhmga

کشیدن خط چشم گربه ای روی این مدل چشم معمولا سخت نیست، چراکه خودش به صورت طبیعی شکل چشم گربه ای دارد. در چشم هایی که رو به بالا گرایش دارند، پلک پایینی معمولا بلندتر از پلک بالایی به نظر می رسد ، بنابراین اگر انتهای خط را بکشید، تعادل خوبی برقرار خواهد شد. خط خود را باریک نگاه دارید و از روی خط طبیعی چشم بکشید.

پلک های پوشیده

rz1ksckb5xbpca0u8qkt (1)

در این مدل چشم، پلک در پشت چشم پوشیده شده است و شاید به نظرتان بی معنی برسد که بخواهید یک خط روی پلک هایی که به صورت طبیعی پوشیده شده، ایجاد کنید. خوشبختانه خط چشم گربه ای بیشتر روی گوشه خارجی چشم متمرکز است. خط را در همان راستای مژه ها بکشید ولی از اینکه آن را به بیرون و رو به بالا ادامه دهید، نهراسید. پلکی که کاملا با خط پوشیده شده است قدرت کافی خواهد داشت تا دنباله اصلی این مدل خط چشم را نشان دهد. آن را ضخیم کشیده و به خط پایین پلک متصل کنید.

تک پلکی

sdmnzfdoaueolbe5tzc

در این مدل چشم، تنها یک پلک روی چشم دیده می شود،  همانند چشم های بیشتر زنان آسیای شرقی. خط چشم گربه ای برای این مدل چشم ها بسیار زیبا خواهد شد. به دلیل مدل این نوع پلک ها، خط چشم باید ضخیم تر از مدل های پیشین باشد تا وقتی چشم ها باز هستند قابل دید شود. معمولا کسانی که دارای این مدل چشم ها هستند ، چشمانشان عموما به صورت زیبایی گرایش رو به بالا دارد که می تواند خودش تکنیک های کشیدن خط های بالدار را ساده تر کند.

چشم هایی با پلک های برآمده

m65ss0bicylocqonqpx

با کمی اشتباه در آرایش این مدل چشم، پلک های بزرگ و سنگین، متورم به نظر خواهد رسید. روی پلک بزرگ یا خط چشم ضخیم بکشید و مقدار کمی نیز سایه در قسمت بالا و پایین پلک ها استفاده کنید تا دودی تر به نظر برسد ، با این روش شکل چشم شما ملایم تر و بسیار جذاب خواهد شد.

چشمان عمیق

ipznbiki0kfs9k7s283e

در این مدل چشم ها که چشم ها در محل گودتری دیده می شوند، عموما کوچکتر نیز دیده می شوند ولی می توانید آن را با سایه اصلاح کنید. خط چشم گربه ای را برای این مدل چشم باید باریک و در راستای همان خط مژه باشد تا پلک بالایی پر به نظر برسد. سپس از یک سایه تیره در زیر استفاده کنید تا پلک بالایی با پایینی در تعادل قرار گیرند.

منبع: پرشین وی

Tweet خط چشم گربه ای برای شکل های مختلف چشم +عکس - تصویر 7
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه