رای دیوان محاسبات درباره پرونده های سازمان میراث فرهنگی صادر شد

– گروه مجلس: سخنگوی کمیسیون اصل نود با اشاره به پرونده های سازمان میراث فرهنگی در دولت گذشته در این کمیسیون گفت که این پرونده ها به دیوان محاسبات کل کشور رفته اند و برایشان رای صادر شده است و در حال حاضر در مرجله تجدید نظر هستند.

مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفت و گو با خبرنگار پارلمالنی CHN گفت که دیوان محاسبات کل کشور درباره پرونده های مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت دهم رای صادر کرده است و این رای در مرحله تجدید نظر است.

او ضمن تائید این موضوع که «پرونده های مربوط به سازمان میراث فرهنگی مالی بوده اند»، گفت: پرونده های مربوط به سازمان میراث فرهنگی به دیوان محاسبات کل کشور رفت. بر اساس اطلاعای که من دارم دیوان محاسبات درباره این پرونده حکم صادر کرده است. اما به این حکم اعتراض شده و در حال حاضر در مرحله تجدید نظر است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود اگرچه تاکید کرد که «هنوز رای دادگاه تجدید نظر صادر نشده است»، اما نامی از هیچ یک از اشخاص و سازمان های در ارتباط با این پرونده نبرد.

در هفته های نخست آغاز به کار محمد علی نجفی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی بود که برخی از اعضای کمیسیون اصل نود از پرونده هایی سخن گفتند که مربوط به فعالیت های سازمان میراث فرهنگی بود. البته نجفی در دوران ریاستش تاکید کرده بود که «هیچ یک از پرونده هایی که در کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار خواهد گرفت، درباره مدیریت جدید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیست. این پرونده ها مربوط به مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی هستند که طی هشت سال گذشته در این سازمان حضور داشتند».

اگرچه نجفی برای پاسخگویی درباره پرونده های سازمان تحت امرش آماده بود، اما او از ریاست سازمان میراث فرهنگی استعفا کرد، تا رسیدگی به پرونده های میراث فرهنگی و گردشگری باز هم به عقب بیوفتد.

با این حال مصطفی افضلی‌فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 به خبرنگار CHN گفت که «پرونده های مربوط به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری همچنان در این کمیسیون مفتوح است.»

اما حالا به نظر می رسد پرونده های مربوط به مدیران قبلی سازمان میراث فرهنگی به دیوان محاسبات رفته است و در حال پیگیری است. با این حال سخنگوی کمیسیون اصل نود اظهار نظر بیشتری درباره شخص یا اشخاصی که نامشان در این پرونده آمده است، نکرد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه