سازمان میراث و گردشگری با برگزاری رالی در تخت جمشید مخالف است

- گردشگری - حبیب شهبازی افزود: برگزاری هرگونه برنامه در مجموجه جهانی تخت جمشید منوط به درخواست از سوی متقاضی به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس و سپس بررسی کارشناسانه و پس از تأیید در استان، می بایست توسط رئیس پایگاه جهانی تخت جمشید و سازمان میراث فرهنگی کشور مجوز لازم صادر گردد.

وی با اشاره به حوادث ناخوشایندی که طی سنوات گذشته در ارتباط با همین مسابقه در تخت جمشید رخ داده و حتی منجر به کشته شدن یک نقر شد، اظهار داشت : بدون شک این سازمان با برگزاری این مسابقات در تخت جمشید مخالف است و برگزار کنندگان صرفاً می توانند از پارکنیگ این مجموعه استفاده می نمایند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه