قطار ریل‌باس - ارم - در مسیر تهران-کرج مسافران را جابه‌جا می‌کند

این اقدام در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی از حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای حومه‌یی و کاهش مصرف سوخت و انرژی صورت گرفته است.

قطار ریل‌باس «ارم» با ظرفیت 336 نفر روزانه 2 بار به صورت رفت و برگشت در مسیر یاد شده تردد می کند و بلیت آن به روش آنلاین یعنی عرضه در مراکز فروش بلیت قطار ، اینترنتی و با صدور قبض در داخل قطار انجام می‌شود.

این قطار با مدت زمان سیر 45 دقیقه همه روزه ساعات‌ 6 صبح و 17:35 عصر از کرج حرکت کرده و ساعات 16:30 و 19:00 عصر هر روز از تهران مراجعت می‌کند.

ریل باس‌های «ارم» بدون نیاز به لکوموتیو و بصورت خود کشش بوده و با حداکثر سرعت 120 کیلومتر بر ساعت برای مسیرهای کوتاه و حومه‌ی شهرهای بزرگ استفاده می‌شود.

سرعت مناسب، ایمنی بسیار خوب، آلـودگی کمتر محیط زیسـت و قابلیت جـابه‌جایی انبوه مسافر از دیگر مـزایای را‌ه‌اندازی ‏ ریل‌باس‌ها است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه