Shark Deterrent Wetsuits لباس ضدآب با طرحی که برای کوسه ها زنگ خطر است این لباس برای موج سواران طراحی شده و کسی که آن را می پوشد در نظر کوسه ها شبیه چیزی زهردار و سمی و غیرلذیذ است.   لباس ضدآب با طرح مرموز این لباس برای شناگران  و موج سواران و غواصان […]

Shark Deterrent Wetsuits

لباس ضدآب با طرحی که برای کوسه ها زنگ خطر است

این لباس برای موج سواران طراحی شده و کسی که آن را می پوشد در نظر کوسه ها شبیه چیزی زهردار و سمی و غیرلذیذ است.

لباس ضد آب که کوسه ها را فراری می دهد!

لباس ضد آب که کوسه ها را فراری می دهد!

لباس ضدآب با طرح مرموز

این لباس برای شناگران و موج سواران و غواصان طراحی شده و دیده شدن فرد در میان آبها توسط کوسه را بسیار مشکل می سازد. لباس نامرئی برای کسانی که در اقیانوس هستند.

لباس ضد آب که کوسه ها را فراری می دهد!

لباس ضد آب که کوسه ها را فراری می دهد!

لباس ضد آب که کوسه ها را فراری می دهد!

لباس ضد آب که کوسه ها را فراری می دهد!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه