محدودیت تردد از 7 مسیر محورهای مواصلاتی کشور

کمتر از چند روز به سالگرد رحلت امام خمینی (ره) نمانده لذا به این بهانه صبح امروز پلیس راهور ناجا محدودیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد تا از این طریق میزان سوانح جاده‎ای را کاهش داده و بتواند نظارت دقیق تری بر جادهها داشته باشد.

محدودیت تردد از 13 تا 16 خرداد ماه بدین شکل اعلام شده است:

تردد موتور سیکلت ازساعت12 ظهر روزسه شنبه مورخ 13/03/93 الی ساعت 24 روز جمعه مورخ 16/03/93 در محورهای هراز، فیروزکوه، کرج- چالوس،قزوین- رشت،تهران ـ سمنان ـ مشهد ،ساوه ـ همدان وبالعکس ممنوع است.

محور کرج ـ چالوس

تردد انواع تریلر و کامیونها از محور کرج چالوس کماکان ممنوع است.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 12 روز جمعه مورخ 16/03/93 الی ساعت 3 بامداد روز شنبه مورخ 17/03/93 از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و از ساعت 15 روز جمعه مورخ 16/03/93 الی ساعت 3 بامداد روز شنبه مورخ 17/03/93 با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

محور هراز

تردد کلیه تریلرها ازاین محور کماکان ممنوع است.

تردد کلیه کامیونها و کامیونت ها بجز حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 13/03/1393 الی ساعت 24 روزپنج شنبه مورخ 15/03/93 وهمچنین از ساعت 6 الی 24 روزجمعه مورخ16/03/93 از محور هراز ممنوع اعلام شده است.

تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت 13 روز جمعه مورخ 16/03/93 الی ساعت 2 بامداد روز شنبه مورخ 17/03/93 از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت15روز جمعه مورخ 16/03/93 الی ساعت 2 بامداد روز شنبه مورخ 17/03/93 و با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد کلیه وسایل نقلیه از آب اسک به رودهن(محدوده مشاء) بصورت یکطرفه خواهد بود..

محور فیروز کوه

تردد کلیه تریلرها بجز حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت 13 روزسه شنبه مورخ13/03/93 الی ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 14/03/93 و وهمچنین از ساعت 6 الی 24 روزهای پنج شنبه وجمعه مورخ15و16/03/93 از تهران به قائم شهر وبلعکس ممنوع است.

محور قدیم قزوین- رشت

تردد انواع کامیون و تریلر به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 13/03/93 الی ساعت24 روز چهارشنبه 14/03/93 وهمچنین از ساعت 07 الی 24 روزهای پنجشنبه وجمعه مورخ 15و16/03/93 در محور قدیم قزوین- رشت ممنوع است این در حالی است که تردد این قبیل وسایل نقلیه درآزاد راه قزوین- رشت نیزکماکان ممنوع خواهد بود .

محور آستارا اردبیل

تردد انواع کامیون و تریلر به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7 الی ساعت23 روزهای سه شنبه وچهارشنبه مورخ 13و14/03/93 و همچنین از ساعت 8 الی 24 جمعه مورخ 16/03/93 از آستارا به اردبیل و بلعکس ممنوع است.

محور قم

تردد کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری(تریلی-کامیون وکامیونت) به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 13/03/93 الی ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 14/03/93 وهمچنین از ساعت 14 الی 24 روزجمعه مورخ16/03/93 از محورهای قدیم قم- تهران، قم به سلفچگان و قدیم، کاشان- قم اتوبان کاشان - قم وبلعکس ممنوع اعلام شده است.

رانندگان اینگونه وسایل نقلیه می توانند از محور سلفچگان- ساوه تردد کنند.

کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری که از استانهای مرکزی و اصفهان به طرف تهران در حرکت هستند بایستی از محور سلفچگان – ساوه – تهران وبلعکس به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

کلیه وسایل نقلیه سنگین باربری(تریلی-کامیون وکامیونت) به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 8 روز سه شنبه مورخ 13/03/93 الی ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 14/03/93 وهمچنین از ساعت 14 الی 24 روزجمعه مورخ16/03/93 که از استانهای جنوبی کشور(هرمزگان- سیستان و بلوچستان-کرمان ویزد)بطرف قم در حرکت هستند بایستی از مسیر (سه راهی نطنز ـ مورچه خورت- دلیجان ـ سلفچگان ـ ساوه ـ تهران وبلعکس) بعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

آزاد راه تهران – قم حد فاصل پل حسن آباد تا حرم مطهر حضرت امام (ره) (باند شرقی، مسیر جنوب به شمال) از ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 13/03/93 الی 16 روز چهار شنبه مورخ14/03/93 مسدود می گردد.بر این اساس رانندگان وسایل نقلیه ای که قصد تردد از فرودگاه امام خمینی(ره) به تهران را دارند می توانند از محور قدیم قم ـ تهران ، آزادراه و جاده قدیم ساوه - تهران به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

آزاد راه اصفهان ـ کاشان

تردد کلیه کامیونها و تریلرها از ساعت8 روز سه شنبه مورخه 13/03/93 الی ساعت24 روز چهار شنبه مورخه 14/03/93 وهمچنین از ساعت 14 الی 24 روز جمعه مورخ 16/03/93 از اصفهان به سمت کاشان و قم ممنوع است. و رانندگان اینگونه وسایل نقلیه می بایستی از محور قدیم اصفهان- دلیجان- سلفچگان تردد کنند.

به گزارش CHN، رانندگان وسایل نقلیه ای که در طول مسیر دارای محدودیت در حرکتند ،موظفند به نحوی برنامه ریزی و تردد نمایند که قبل از ساعت اجرای محدودیت از جاده عبور کنند در غیر اینصورت از حرکت آنان جلوگیری بعمل می آید.

همچنین ، رانندگان وسایل نقلیه باربری و حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی هنگامیکه فاقد بار می باشند در محورهایی که محدودیت تردد کامیون و کامیونت و تریلر اعمال می گردد مجاز به تردد نیستند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه