مدیریت بحران و حفاظت پیشگیرانه در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی

جوان ایرانی - این نشست ها درقالب کارگاه آموزشی حفاظت پیشگیرانه برای کارشناسان حفاظت و مرمت اشیایتاریخی‌‌ـ فرهنگی با همکاری اداره کل موزه ها و اموال تاریخی ـ فرهنگی برگزارمی‌شود.


این کارگاه شامل نشست‌های دیگری چون حفاظت پیشگیرانه در مخازن، حفاظتپیشگیرانه حمل و نقل و بسته بندی باهدف پاسخگویی به نیازهای موجود برایبهره گیری هرچه بیشتر از رویکردهای پیشگیری در حفاظت از آثار موزه ای ومجموعه های فرهنگی برگزار می شود .

این نشست ها در قالب آموزش ضمن خدمت برای بیش از 60نفر ازمرمت گران و حفاظتگران در واحد های مختلف استانی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری اجرا خواهد شد .


این کارگاه 2روزه که در روزهای 13و14دی ماه در ساختمان پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری برگزار خواهد شد به بحث در خصوص عناوینی چون مفاهیم وتعاریف پایه در حفاظت پیشگیرانه می‌پردازد .


شرکت کنندگان پس از گذراندن 2 آزمون و کسب حد نصاب لازم، گواهی حضور در دوره را از آموزش سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری دریافت خواهند کرد.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه