موزه باستان شناسی شهرکرد

موزه باستان شناسی شهرکرد

موزه باستان شناسی شهرکردکه به حمام پرهیزگار مشهور است در دوره پهلوی اول ساخته شده که کاربرد اولیه آن حمام بوده است. مساحت این موزه در حدود یک هزار و 600 متر مربع است و در یک طبقه ساخته شده است.ظروف سفالی منقوش به نقوش هندسی به رنگ سیاه، متعلق به هزاره های چهارم و پنجم قبل از میلاد، ظروف مفرغی ساده و نقش دار در فرم های مختلف شامل: کاسه، لیوان، ظروف لوله دار و بشقاب های مفرغی ازدوران مادها از نمونه آثار تاریخی این موزه است.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه