دیوارنگاری یا گرافیتی به تصویر کردن نقش‌ها، اشکال، حرف‌ها، نشانه‌ها، نمادها، الگوها و کلمه‌ها بر روی دیوارها و یا هر مکان عمومی‌ای که بتوان از آن به عنوان مکانی برای نوشتن، نقاشی، کنده‌کاری و خط‌کشی کردن استفاده کرد، گفته می‌شود.

مجله اینترنتی برترین ها
 
 
 

خبرگزاری ایسنا: دیوارنگاری یا گرافیتی به تصویر کردن نقش‌ها، اشکال، حرف‌ها، نشانه‌ها، نمادها، الگوها و کلمه‌ها بر روی دیوارها و یا هر مکان عمومی‌ای که بتوان از آن به عنوان مکانی برای نوشتن، نقاشی، کنده‌کاری و خط‌کشی کردن استفاده کرد، گفته می‌شود. دیوارنگاشته‌ها، هرگونه علامت‌گذاری‌ای به حساب می‌آیند که می‌توانند در شکل‌های نوشتن ساده حرف‌ها تا نقاشی‌های استادانه ظاهر شوند. دیوار نوشته‌ها از دوران باستان به عنوان مثال یونان باستان، امپراطوری‌های روم، چین و ایران وجود داشته‌اند.

در دوران مدرن نگارگری به ویژه نگارگری با اسپری یا رنگ پاش و قلم موها بیشترین کاربرد را در ترسیم دیوارنگاشته‌ها دارند. در بیشتر کشورها نقاشی کردن یا کشیدن هر علامت و تصویری روی دیوارها یا املاک متعلق به افراد بدون جلب رضایت آنان کاری غیرمجاز و جرمی دارای پیگرد قانونی به شمار می‌آید. برخی از اوقات، این کار دربردارنده پیام‌های سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی و ژانری کامل از بیان هنری مبتنی بر سبک نقاشی روی دیوار با رنگ پاش است.

برای برخی از افراد شاید کار هنری فقط هنگامی از ارزش برخوردار است که در یک نگارخانه یا نمایشگاه هنری در معرض دید همگان قرار گیرد و برای کسانی دیگر شاید دیوار نگاشته‌ها گونه‌ای از ابراز احساسات قانون گریزانه به شمار آید که عامل و اقدام کننده به آن، حالتی اعتراض آمیز به خود گرفته‌است.

واژه گرافیتی (دیوارنگاری) از واژه گرافیو در زبان ایتالیایی مشتق شده‌است که به معنی اثر گذاری سریع یا خط خطی است و ممکن است اصل این واژه به «گرافیر»(نوشتن با قلم فلزی) در لاتین عامیانه باز گردد.

هنر گرافیتی در تهران

گرافر ها از اسپری برای ثبت کار خود روی دیوار استفاده می کنند

هنر گرافیتی در تهران

بیشتر طرح های گرافیتی با مضامین اجتماعی نقش می شوند

هنر گرافیتی در تهران

«گرافر»ها آثار گرافیتی خود را معمولا در معابر پر تردد شهری نقش می کنند تا بیشتر در معرض دید عامه مردم باشد.این گرافیتی در حاشیه خیابان ولی عصر نقش شده است.

هنر گرافیتی در تهران

نوعی طرح گرافیتی

هنر گرافیتی در تهران

نوعی طرح گرافیتی در حاشیه خیابان ولی عصر یکی از پر تردد ترین خیابان های تهران.

هنر گرافیتی در تهران

نوعی گرافیتی با موضوع تهر��ن در یکی از پارکینگ های عمومی خیابان کارگر

هنر گرافیتی در تهران

گرافیتی ها معانی و مفاهیم مختلفی دارد که به نظر می رسد در این طرح گرافیتی وجود آلودگی و سوسک در معابر مد نظر بوده است.

هنر گرافیتی در تهران

یک گرافر در حال ثبت یک پرتره گرافیتی در یکی از معابر پر تردد تهران

هنر گرافیتی در تهران

گرافر ها در مدت زمان بسیار کوتاهی نقش های گرافیتی خود را ثبت می کنند

هنر گرافیتی در تهران

نوعی طرح گرافیتی

هنر گرافیتی در تهران

بیشتر طرح های گرافیتی با مضامین اجتماعی نقش می شوند

هنر گرافیتی در تهران

نوعی طرح گرافیتی که با تکنیک شابلون ثبت شده است

هنر گرافیتی در تهران

نمونه ای از ابزار کار گرافر ها

هنر گرافیتی در تهران

نوعی گرافیتی که در بولوار کشاورز تهران نقش شده است

هنر گرافیتی در تهران

یک گرافر در حال نقش کردن طرح گرافیتی تهران بر روی دیوار

هنر گرافیتی در تهران

نوعی طرح گرافیتی

هنر گرافیتی در تهران

گرافیتی انواع مختلفی دارد که یکی از آن نقش امضای گرافر است

هنر گرافیتی در تهران

گرافیتی انواع مختلفی دارد که یکی از آن نقش امضای گرافر است

هنر گرافیتی در تهران

گرافیتی انواع مختلفی دارد که یکی از آن نقش امضای گرافر است

هنر گرافیتی در تهران

«بهنام» در حال نوشتن متنی گرافیتی روی دیوار است.

هنر گرافیتی در تهران

نمونه ای از گرافیتی که با تکنیک (شابلون) اجرا شده است.

هنر گرافیتی در تهران

گرافیتی انواع مختلفی دارد که یکی از آن نقش امضای گرافر است

هنر گرافیتی در تهران

بیشتر طرح های گرافیتی با مضامین اجتماعی نقش می شوند

هنر گرافیتی در تهران

نوعی طرح گرافیتی با تکنیک شابلون

هنر گرافیتی در تهران

نمونه هایی از طرح های گرافیتی

هنر گرافیتی در تهران

نوعی گرافیتی با موضوع تهران در یکی از پارکینگ های عمومی خیابان کارگر

هنر گرافیتی در تهران

بیشتر طرح های گرافیتی با مضامین اجتماعی نقش می شوند
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه