ورود قطار حامل گردشگران اروپایی به ایران تسهیل می شود

- گردشگری - مدیر عامل شرکت راه آهن و رییس قطارهای بین المللی کشور مجارستان طی نشستی با مرتضی رحمانی موحد، چگونگی ورود قطار حامل گردشگران اروپایی به کشور را تشریح تا گروه مذکور بتوانند از حمایت ها و پشتیبانی لازم جهت تسهیل در تردد برخوردار شوند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته چهار گروه بیش از 300 نفر از گردشگران اروپایی در دو قطار متوالی طی ماه های مهر و آذرماه سال جاری از مرز رازی استان آذربایجان شرقی وارد کشور می شوند و پس از بازدید از شهرهای زنجان، یزد، اصفهان و شیراز به تهران وارد و به وسیله هواپیما از کشور خارج می شوند. گروه دوم نیز با پرواز وارد و به وسیله قطار از شهرهای مشهد، کرمان، شیراز، اصفهان و زنجان دیدن می کنند.

مبدا حرکت گروه مذکور از طریق خطوط هوایی کشورهای مختلف اروپایی به مجارستان و سپس حرکت با قطار و عبور از کشورهای رومانی، ترکیه و سپس ورود به ایران در نظر گرفته شده است.

گفتنی است از آنجاییکه اقامت و صرف غذای گردشگران اروپایی گفته شده در واگن های قطار انجام می گیرد؛ لذا پیشنهاد فعالیت دو آشپز ایرانی و سرو غذاهای بومی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین طی پیشنهادی دیگر تصمیم بر آن شده است تا بتوان با بهره مندی از اصحاب رسانه کشور مجارستان در راستای انعکاس داشته های فرهنگی و تاریخی کشور بهره مند شد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه