کشف مقبره لاک‌پشتی درچین

کشف مقبره‌ای به شکل لاک پشت درچین که شکلی نادر آثار واسطوره‌های باستانی این کشور است، سبب شگفتی باستان شناسان شد.

به گزارش شینهوا اتاق‌ها یا گورهای تدفین دراین گورستان دست کم 800 سال قدمت دارد که دارای اتاق بزرگ هشت گوش و پنج اتاق کوچک شبیه پاهای لاک پشت و نیز اتاقی دیگر شبیه به سرآن است.

داخل این گورستان دارای تزییناتی به شکل کنده‌کاری هایی از جنس آجر است که می‌تواند درشناخت آداب و رسوم ومراسم تشییع پیکر مردگان درمیان مردمان این کشور دردوران سلسله جین بزرگ کمک کند. بقایای انسانی که دراین مقبره بدست آمده نشان می‌دهد که چندین نسل مورد استفاده و محل دفن اجساد بوده است.


این مقبره یا گورستان که ازخارج به شکلی لاک پشتی ستبرو بزرگ است، دراستان شانکسی درشمال چین و به هنگام ساخت وساز خانه‌ای جدید درروستایی درهمین منطقه کشف شد.


برای چینی‌های دوران قدیم هم مانند چینی‌های عصر جدید، سنگ پشت باتوجه به عمر طولانی و شکل خاص اندامش، بعنوان یکی از مظاهر جهان شناخته شده و دراسطوره ها به عنوان پیشگو به آن اشاره شده است. ازنظر ظاهری پوشش مدوّر پشتش نمادی منسوب به آسمان و سطح مربع شکل شکمش مشابه زمین در نظر گرفته می‌شده است. افزون بر این پاهای این جانور به صورت طبیعی به ستونهای میان زمین و آسمان تشبیه شده است.


این حیوان با اندامی شگفت، زرهی سخت، طرحی سنگ گونه، و با طبیعت دوزیستی و حرکت بطئی و محتاطانهٔ خود وطول عمرش، مظهری از ثبات و دوام بوده است. بعنوان نمونه در چین، مجسمه‌ها و سنگهای یادبود روی قبرها را اغلب بر پایه ای که به شکل پشت (لاک) سنگ پُشت بوده، می‌ساخته اند.هدف ازآن نیز احتمالا تاکید بردوام و بقایای آنان بوده است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه