- دومین فستیوال موسیقی نواحی ایران - برگزار می شود

- گروه فرهنگ و هنر- دومین فستیوال (جشنواره) موسیقی نواحی ایران پاییز سال جاری با همت بخش خصوصی و به دبیری محمدرضا دوریشی در حالی برگزار می شود که به موسیقی استان های جنوبی ایران اختصاص دارد.

به گزارش CHN نخستین فستیوال موسیقی نواحی ایران در پاییز سال گذشته در خانه هنرمندان ایران در حالی به اجرا درآمد که به موسیقی مناطق سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان پرداخته می شد. امسال قرار است موسیقی جنوب و جنوب غرب در دومین فستیوال اجرا شود. اگرچه جشنواره موسیقی نواحی ایران همواره به صورت دولتی و با حمایت های مستقیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شد اما با تغییر سیاست های کلی مسیر جشنواره به سمت و سوی بخش های خصوصی سوق داده شد و نخستین فستیوال نیز همگام با سیاست های کلی به دبیری محمدرضا درویشی به اجرا درآمد.

پاییز امسال نیز دومین دوره این فستیوال برگزار می شود و به گفته علی مغازه ای دبیر اجرایی، دبیر علمی را نیز مانند سال گذشته محمدرضا درویشی پژوهشگر موسیقی نواحی ایران برعهده دارد. مغازه ای در این باره به CHN می گوید:« دومین فستیوال به موسیقی جنوب ایران اختصاص دارد. برای تدارک این جشنواره سفرهایی به هرمزگان و خوزستان داشتم و صحبت های اولیه در این باره انجام شده است.»

مغازه ای تاریخ دومین دوره از فستیوال را پاییز امسال عنوان می کند و می افزاید:« قرار است این جشنواره از دوره نخست آن گسترده تر برگزار شود و به احتمال قریب به یقین به غیر از خوزستان و هرمزگان، بوشهر نیز از جمله استان هایی است که در این دوره شرکت داده می شود.»

مغازه ای اظهار امیدواری می کند دومین جشنواره بهتر از دوره نخست برگزار شود و در این باره می گوید:« ثبت ملی و سپس جهانی موسیقی علوانیه که به موسیقی عرب زبان های خوزستان اختصاص دارد از جمله اقداماتی است که باعث می شود نوازندگان و خوانندگان منطقه با شوق و رغبت بیشتری در این جشنواره حاضر شوند و قدمی است برای اتفاق های بهتر در موسیقی نواحی ایران

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه