4 اثر طبیعی در فهرست آثار ملی جای گرفت

4 اثر طبیعی کشور پس از بررسی در جلسه کمیته تخصصی ثبت و حریم میراث طبیعی پس از بررسی کارشناسان در فهرست آثار ملی کشور جای گرفت.

«فرهاد نظری» مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور با بیان این مطلب گفت: در آخرین جلسه کمیته تخصصی ثبت و حریم میراث طبیعی که در تاریخ 15/7/1394 برگزار شد، پرونده ثبتی 4 میراث طبیعی از استان های مازندران و لرستان مورد بررسی قرار گرفت و در فهرست آثار طبیعی به ثبت رسید.

نظری گفت: این آثار ثبت شده در فهرست آثار طبیعی کشور شامل آبشار اسبه او، دریاچه الندان و آبشار سمبی یخ کش بهشهر از استان مازندران و درخت چنار علی(ع) روستای سرمستی استان لرستان" می شود.

این درحالی است که به گفته مدیر اداره کل دفتر ثبت آثار تاریخی معاونت میراث فرهنگی کشور، تعیین حریم و ضوابط حفاظتی دو اثر ثبتی دریاچه ولشت و دریاچه استخر پشت نیز به تصویب رسید.

گفتنی است، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به منظور مستند سازی و معرفی جاذبه های فرهنگی- تاریخی از سال 1309 اقدام به ثبت آثار تاریخی – فرهنگی کشور در فهرست آثار ملی کشور کرده است.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سال 1385 به استناد تبصره ماده 2 قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال 1382 و آئین نامه اجرایی آن مصوب هئیت وزیران در سال 1384، ثبت میراث طبیعی ارزشمند کشور در فهرست میراث طبیعی ملی را در دستور کار خود قرار داده است که کوه دماوند به عنوان اولین اثر طبیعی در سال 1387 به عنوان اولین اثر طبیعی در این فهرست ثبت شد و در سال های گذشته تا به امروز نیز 261 اثر ارزشمند در این فهرست جای گرفته است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه