نوشته‌هایی با برچسب "سگ ژرمن شپرد"

سگ ژرمن شپرد و هدایت گله سگ ژرمن شپرد و هدایت گله

ژرمن شپرد سگی است که ویژگیهای بسیار بالایی دارد و هوش و چابکی و زکاوت و نیز بی سرو صدابودنش برای بسیاری واقعا خوش آیند است . ژرمن شپرد اصالتا آلمانی است و کانون انتشار سگ نژاد ژرمن شپرد به سراسر جهان آلمان است . تلاشهای فراوان جهانی انجام یافته و استمرار دارد. که این سگ را در کلوپ های ویژه و با خلوص کامل تولید و پرورش دهند . این اقدامات بر رشد سریع جمعیت نژاد ژرمن شپرد و گستره انتشار جغرافیایی آن بر تمام جهان گردیده است . قابلیت آموزش پذیری و تربیت پذیری بالای این نزاد آن را قادر ساخته است تا برای مصارف پرتعدادی مورد بهره برداری و استفاده قر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه