نوشته‌هایی با برچسب "فستیوال موسیقی"

 - دومین فستیوال موسیقی نواحی ایران - برگزار می شود - دومین فستیوال موسیقی نواحی ایران - برگزار می شود

- گروه فرهنگ و هنر- دومین فستیوال (جشنواره) موسیقی نواحی ایران پاییز سال جاری با همت بخش خصوصی و به دبیری محمدرضا دوریشی در حالی برگزار می شود که به موسیقی استان های جنوبی ایران اختصاص دارد. به گزارش CHN نخستین فستیوال موسیقی نواحی ایران در پاییز سال گذشته در خانه هنرمندان ایران در حالی به اجرا درآمد که به موسیقی مناطق سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان پرداخته می شد. امسال قرار است موسیقی جنوب و جنوب غرب در دومین فستیوال اجرا شود. اگرچه جشنواره موسیقی نواحی ایران همواره به صورت دولتی و با حمایت های مستقیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شد

روایت - پورناظری ها - از - سماع - در چهارمین شب فستیوال موسیقی تهران روایت - پورناظری ها - از - سماع - در چهارمین شب فستیوال موسیقی تهران

[SqlException (0x80131904): Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ] System. Data. SqlClient. SqlConnection. OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +404 System. Data. SqlClient. TdsParser. ThrowExceptionAndWarning() +412 System. Data. SqlClient. TdsParser. Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +1363 System. Data. SqlClient. SqlDataReader. Con

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه