نوشته‌هایی با برچسب "مرگ یک ستاره"

مرگ یک ستاره و انفجاری از زیبایی مرگ یک ستاره و انفجاری از زیبایی

بنابر یک باور کهن، قوی گنگ (Mute Swan: گونه‌ای از قوها)، به هنگام مرگ زیباترین نغمه‌ها را سر می‌دهد. سقراط بر این باور بود که در این نغمه‌های دل انگیز، زیبایی بهشت به تصویرکشیده می‌شود. یک ستاره درحال احتضار نیز اگر چه نمی‌تواند در قالب اصوات و موسیقی نغمه سرایی کند، اما با انفجاری از نور و زیبایی، شگفتی می‌سازد. تصویر زیر متعلق به "سحابی پروانه" یا "سحابی حشره" (NG 6302) است که در صورت فلکی کژدم (عقرب) قرار دارد. این تصویر توسط تلسکوپ هابل و در سال 2009 گرفته شده است. سحابی پروانه به دلیل شکل ظاهری خود در شمار سحابی‌های سیاره نمای دوقطبی جای

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه