نوشته‌هایی با برچسب "نظریه بیگ بنگ"

اثبات نظریه بیگ بنگ با کشف نشانه های مستقیم از بیگ بنگ! اثبات نظریه بیگ بنگ با کشف نشانه های مستقیم از بیگ بنگ!

دانشمندان مرکز علوم اخترفیزیک هاروارد-اسمیت‌سونیان موفق شده‌ند با استفاده از رادیوتلسکوپی در قطب جنوب، نشانه‌های مستقیم امواج گرانشی بیگ بنگ را کشف کنند، این کشف تاییدکننده وجود امواج گرانشی، درستی کیهان‌شناسی تورمی و نخستین ویژگی کوانتومی نیروی گرانش و نظریه بیگ بنگ می باشد. اثبات نظریه بیگ بنگ و نظریه بیگ بنگ. مشاهده امواج گرانشی بیگ بنگ. به گزارش بیگ بنگ، گروه تحقیقاتی مرکز علوم اخترفیزیک اسمیت‌سونیان جزئیات تحقیق خود را در کنفرانسی به رهبری جان کواچ ارائه دادند. آنها توانسته‌اند با استفاده از تلسکوپ بایسپ۲تصویری از این امواج گرانشی را درحا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه