نوشته‌هایی با برچسب "پژوهشگاه مدیریت بحران"

مدیریت بحران و حفاظت پیشگیرانه در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی مدیریت بحران و حفاظت پیشگیرانه در پژوهشگاه میراث‌فرهنگی

جوان ایرانی - این نشست ها درقالب کارگاه آموزشی حفاظت پیشگیرانه برای کارشناسان حفاظت و مرمت اشیایتاریخی‌‌ـ فرهنگی با همکاری اداره کل موزه ها و اموال تاریخی ـ فرهنگی برگزارمی‌شود. این کارگاه شامل نشست‌های دیگری چون حفاظت پیشگیرانه در مخازن، حفاظتپیشگیرانه حمل و نقل و بسته بندی باهدف پاسخگویی به نیازهای موجود برایبهره گیری هرچه بیشتر از رویکردهای پیشگیری در حفاظت از آثار موزه ای ومجموعه های فرهنگی برگزار می شود . این نشست ها در قالب آموزش ضمن خدمت برای بیش از 60نفر ازمرمت گران و حفاظتگران در واحد های مختلف استانی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه